Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

colored-pencils.jpg

Contacte

Envia'm les teves preguntes omplint aquest formulari. T'ofereixo una consulta totalment gratuïta de 45 minuts

Em posaré en contacte amb tu en el termini de 24 hores!

 

Parlo  amb fluïdesa 3 idiomes: català, anglès i espanyol.

Les meves sessions de coaching les faig en persona, per Skype o per telèfon i els meus clients estan en diferents països i zones horàries.

Nom *
Nom